Aktualności


HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH W 2018 ROKU

2019-01-15

Dyżur w pierwszy wtorek miesiąca pełni prawnik mgr Błażej Kaczmarek w godzinach od
15.15 do 17.15
08.01.2019r., 05.02.2019r., 05.03.2019r., 02.04.2019r., 07.05.2019r., 04.06.2019r., 02.07.2019r., 06.08.2019r.,
03.09.2019r., 01.10.2019r., 05.11.2019r., 03.12.2019r.


GRUPY WSPARCIA dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2019-01-15

Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

w godz. od 18:00 do 21:00
w dniach :

czytaj całość publikacji "GRUPY WSPARCIA dla osób uzależnionych i współuzależnionych"


Program „Wielkopolska Karta Rodziny” 

2019-01-15

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.
Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym naciskiem na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


FERIE

2019-01-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu
zaprasza w I tydzień ferii w godzinach 10:30-12:30
na zimowe zabawy w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu
współfinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Dołączone pliki:


Projekt: „AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

2018-11-22

Projekt: „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Projekt realizowany przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choczu

Projektodawca: EDUFIN Sp. z o.o.
63-300 Pleszew, ul. M. Reja 2/2
NIP 608 010 98 24, REGON 362683286
Biuro: ul. Świętego Ducha 3/1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00
Email: biuro@edufin.eu

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w okresie 01.09.2018r.- 29.02.2020 r.

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) biernych zawodowo oraz bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
– identyfikację potrzeb uczestników, utworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz poradnictwo zawodowe (indywidualne oraz grupowe);
– wsparcie psychologiczno-doradcze;
– szkolenia/kursy zawodowe (POMOC KSIĘGOWEJ/POMOC KUCHENNA),,stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, egzamin;
– staże zawodowe (stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW oraz badania lekarskie);
– pośrednictwo pracy;
– materiały szkoleniowe;
– catering;
– zwrot kosztów dojazdu;
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choczu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  2018-11-21

  Nieustającej wiary w drugiego człowieka 🙂 i radości z pracy ❤️.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Asystent Rodziny

   2018-08-31

   ogłoszenia wyników konkursu na wolne stanowisko pracy - Asystenta Rodziny

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji